1. ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

σήμερα 22/06/2024 : Ευσέβιος, Ευσεβής, Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα, Ζηνάς, Ζένας, Ζένος, Ζήνα, Ζένα, Ζένια, Ψυχοσάββατο
αύριο 23/06/2024 : Αγριππίνα, Αριστοκλής, Αριστοκλέας, Αριστόκλεος, Λούλου, Λούλης, Λούλα, της Πεντηκοστής

--- τέλος ---